Šta su didaktičke igračke i koja je njihova funkcija?

DIDAKTIČKE IGRAČKE

Danas, u mnoštvu informacija, različitih saveta o odgoju deteta i mogućnosti izbora, roditelji često ostaju zbujeni postavljajući sebi pitanje: “Šta je najbolje za moje dete?”
Svi ipak znamo da u procesu odrastanja igra ima neprocenjivu vrednost. Igra je detetov čitav svet. Ona je vanvremenska, spontana, maštovita, razdragana, jedinstvena… Za igru su deci nekada potrebne igračke, a nekada se igra dešava bez ikakvih sredstava.
Kako roditeljimogu znati koja je igračka dobra, da li odgovara uzrastu njihovog deteta, hoće li mu/joj biti zanimljiva i inspirativna ili će poput mnoštva drugih završiti na bačenoj gomili?

Didaktika je deo pedagogije. To je nauka koja se bavi teorijama, idejama, načelima i uputstvima koja su usmerena ka razvojno-obrazovnom procesu.

Da bi se stimulisao detetov razvoj igračke mogu u velikoj meri biti od koristi. Ovo se posebno odnosi na didaktiče igračke.

Kako prepoznati koje su to igračke?

Kada se igra sa ovim igračkama, dete treba da razmišlja, da se fokusira na rešavanje zadatka koje one nude. U detetovoj prirodi je da istražuje, isprobava pa ono sa zadovoljstvom prihvata ovakve izazove. Didaktičke igračke podstiču dete na akciju razmišljanja i logičkog zaključivanja. To su igračke iz delova koji se mogu rastaviti i ponovo sastaviti, pomerati… Ove igračke podstiču dečiju maštu i kreativnost. Igrajući se npr. kockama dete može stvoriti mnogobrojne oblike, te u zavisnosti od njegove mašte kocke postaju dvorac, vozilo, kućica…
Ono što je takođe važno jeste da didaktiče igračke podstiču povezivanja nervnih završetaka i stvaranja moždanih veza – sinapsi u mozgu, utičući na taj način na razvoj inteligencije.
Obezbedite svom detetu mogućnost da se kroz igru razvija i uči. Koristeći didaktičke materijale i igračke sigurno nećete pogrešiti na tom putu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email