Likovna umetnost je važna za razvoj deteta

LIKOVNI MATERIJAL

Rani razvoj deteta je veoma bitan faktor u formiranju ličnosti. Da bi se taj razvoj podstakao, deci se još u jaslenom uzrastu (od 12 do 36 meseci) nude raznovrsne izazovne igre i materijali, uz korišćenje različitih likovnih tehnika. Crtanje drvenim bojama i flomasterima, rad sa prirodnim materijalima i ambalažama, otiskivanje, samo su neke od tehnika koje se mogu koristiti u radu sa decom.

Kroz likovno izražavanje deca podstiču kreativnost, komunikativnost, inteligenciju, pamćenje, koordinaciju pokreta i govora, senzitivitet, usvajaju znanja. Razvija se sposobnost za opažanje oblika, boja, veličina u prirodi. Takođe, vizuelna umetnost utiče na pamćenje i povezivanje opaženih informacija kod dece.

Umetnost oplemenjuje i nudi različite oblike izražavanja kod dece.

Kod dece jaslenog uzrasta omiljeno sredstvo za crtanje jesu drvene bojice. Čim napune prvu godinu, pokušaće da drže bojicu u ruci i reagovaće na trag koji ona ostavlja na papiru. Deca vole da u mnoštvu bojica u kutiji sami biraju, istražuju, slobodno i nesputano crtaju i boje.
U ovom uzrastu deca podjednako vole i crtanje flomasterima jer flomaster ostavlja vidljiv trag na papiru bez njihove velike angažovanosti.

Crtanje kredama je takođe omiljena tehnika jer krede ostavljaju trag na podlozi bez velikog pritiskanja, a takođe, deca vole da njima bockaju podlogu. Crtanje kredom na taj način podstiče razvoj fine motorike i pokretljivost ručnog zgloba.

Tehniku prilagodite uzrastu deteta

U radu sa decom prilikom likovnog izražavanja, treba prepoznati procese koje on podstiče,kao što su: spoznaja okoline i razvoj saznanja o njoj, razvijanje psihomotorike ruke, šake i prstiju, ovladavanje instrumentom rada (olovkom, četkicom, plastelinom…), potreba i sposobnost prikazivanja okoline od simbolizacije, preko prikazivanja onog što dete zna o okolini, do izražavanja onog što stvarno može videti u svojoj okolini.
U likovnom radu značajna je sama zainteresovanost deteta za isti. Likovni rad trebalo bi da bude izraz želje za igrom likovnim materijalima. Detetu treba dozvoliti da se slobodno izražava i nesputano koristi različite tehnike: boje za slikanje prstima, tempere, vodene boje, kreda, olovka, pastel, drvene bojice, flomasteri, plastelin, glina, pesak… Radeći sa decom mora se voditi računa da je tehnika koja se daje deci prikladna uzrastu i laka za rad. Potrebno je dozvoliti detetu da sponatano i iskreno stvara likovne poteze i estetsko mišljenje pri čemu treba poštovati njegova osećanja, životna iskustva i maštu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email